18 mars

Farmorsfrågan nr 70.

Hur lockar du fram ditt bästa jag?

...with a little help from my friends.