30 augusti

Farmorsfrågan nr 101.

Hur ofta omvärderar du dina krav på dig själv?