20 oktober

Svar på Farmorsfrågan nr 112.

När jag skrev den här frågan såg jag framför mig de där tre lyckofeerna som i sagan kommer med gåvor till det lilla barnet i vaggan. Men ju mer jag tänkte, desto svårare blev både frågan och svaret. Menar jag egenskaper, dvs sådana man föds med, eller menar jag förmågor, sådana man utvecklar under livets gång?

Det kanske inte är så självklart vad som är medfött och vad som är inlärt?

Empati. Nyfikenhet. Fantasi. Optimism.