7 mars

Farmorsfrågan nr 144.

Hur kan du välja idag för att komma närmare ditt mål?

Bild nr 66/365 foton 2011. Eget tema: Ömtålig.