12 mars

Vad är priset för att våga?

Ibland gömmer sig livsvisdom på oväntade ställen. Sista versen är bäst.

För att man skall kunna flyga
måste skalet klyvas
och den ömtåliga kroppen blottas

För att man skall kunna flyga
måste man gå högst upp på strået
också om det böjer sig
och svindeln kommer

För att man skall kunna flyga
måste modet vara
något större än rädslan
och en gynnsam vind råda

ur ”Instruktion för skalbaggar” av Margareta Ekström

Den här dikten hittade jag på bloggen Stinas Informativa som vänder sig till seglingsintresserade kvinnor.

Vitsippan hittade jag igår på min morgonpromenad.

vitsippa