20 juli

Farmorsfrågan nr 1.

Vad gör du bättre än din mamma?