24 augusti

Farmorsfrågan nr 12.

Vilket är ditt bästa beslut?

Stillhet.