13 augusti

Farmorsfrågan nr 9.

 Hur ser en bra dag ut för dig?

Hem ljuva hem.