28 september

Farmorsfrågan nr 22.

Vad är viktigast i  livet just nu?

Överblick.