1 oktober

Farmorsfrågan nr 23.

Vad vill du minnas av den här dagen?

Minnesvärd