2 november

Farmorsfrågan nr 32.

Hur låter din inre röst, och vad säger den?

Liten på jorden?