14 december

Farmorsfrågan nr 44.

Vad är en tillräckligt bra jul för dig i år?

Kattebuljar.