7 januari

Farmorsfrågan nr 50.

Vad kan du ändra så att det blir dubbelt så bra?

Den här julen luktade tomten gott.