21 januari

Farmorsfrågan nr 54.

Vad skulle du våga om du visste att du inte kunde misslyckas?

Lyckans Stenugnsbageri - en dröm som blev verklig.